เกี่ยวกับเรา

บริษัท สกินไอดีล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันความต้องการศัลยกรรมเพิ่มมากขึ้นมีผู้ป่วยที่ได้รับการศัลยกรรมจากโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านการรับรองมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ป่วยต้องผ่าตัดใหม่เนื่องจากไม่พอใจกับผลการทำ ศัลยกรรม สิ่งที่สำคัญคือการตรวจสอบสาเหตุการผ่าตัดใหม่อย่างถูกต้องและแก้ปัญหานี้เพื่อให้การทำศัลยกรรมส่วนนั้นๆเป็นไปตามที่ท่านพอใจ เราตระหนักอยู่เสมอว่าบริการที่ ลูกค้าต้องการต้องประกอบด้วยความจริงใจบวกกับความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเหตุผลที่เรายังพยายามให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด

 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการพูดคุยแบบเรียลไทม์

เก็บข้อมูลส่วนตัว ไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับอนุญาต

รวบรวมความรู้และข้อมูล ที่เป็นจริง เชื่อถือได้

เกาะติดเรื่องราวที่ผู้คน brและเหล่าคนดังสนใจ

 มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการ ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมพร้อมทั้งสร้าง สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน 

บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคมผ่านกระบวนการทำงานที่เน้น คุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร และสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน

หน่วยงานที่สนับสนุน

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) เพื่อคงความยั่งยืนทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร โดยให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศและใช้แนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน