ทำลักยิ้ม
| คืออะไร

เรตติ้ง:
ราคาเฉลี่ย: 0 บาท
รายละเอียดย่อ: ลักยิ้มคืออะไรลักยิ้ม คือ รอยบุ๋มเล็ก ๆ ที่จะเห็นเวลายิ้ม หรือ อมยิ้ม โดยทั่วไปแล้วลักยิ้มจะมีอยู่ 2 แบบแบบแรก คือ รอยขีดเล็ก ๆ โดยรอบบริเวณมุมปากทั้ง 2 ด้าน เช่น ลักยิ้มขนาดเล็ก ๆ อยู่เหนือมุมปากหรือใต้มุมปากแบบที่ 2 จะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มหรือจุดบริเวณแก้มหรือใต้ตา เห็นได้ชัดเจนกว่ารอยยิ้มแบบรอยขีดที่มุมปากอ่านต่อ

 เม.ย. 5, 2017

Share

ลักยิ้ม คืออะไร?

ลักยิ้ม คือ รอยบุ๋มเล็ก ๆ ที่จะเห็นเวลายิ้ม หรือ อมยิ้ม โดยทั่วไปแล้วลักยิ้มจะมีอยู่ 2 แบบ

แบบแรก คือ รอยขีดเล็ก ๆ โดยรอบบริเวณมุมปากทั้ง 2 ด้าน เช่น ลักยิ้มขนาดเล็ก ๆ อยู่เหนือมุมปากหรือใต้มุมปาก

แบบที่ 2 จะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มหรือจุดบริเวณแก้มหรือใต้ตา เห็นได้ชัดเจนกว่ารอยยิ้มแบบรอยขีดที่มุมปาก


สาเหตุของการเกิดลักยิ้ม

มาจากเส้นใยของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยกมุมปากไปยึดเกาะกับผิวหนังบริเวณมุมปากที่ชั้นผิวหนัง จนทำให้เกิดรอยขีดหรือรอยบุ๋มของผิวหนังโดยเฉพาะเวลายิ้ม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบางคนอาจมีลักยิ้มเพียงข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้


ขั้นตอนการทำลักยิ้ม

การทำให้เกิดลักยิ้มคือการเย็บกล้ามเนื้อเข้ากับชั้นผิวหนัง ก่อนทำจึงต้องเลือกตำแหน่งที่จะทำให้เกิดลักยิ้ม ถ้าต้องการทำทั้ง 2 ข้างก็ทำการวัดเพื่อให้ได้ระยะที่เท่ากัน

จากนั้นฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด ตัดบริเวณเยื่อบุและกล้ามเนื้อในกระพุ้งแก้มให้ถึงชั้นไขมันแล้วเย็บบริเวณชั้นผิวหนังกับกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้ม แล้วจึงเย็บปิดบริเวณเยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยไหมละลาย


ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด

หลังการผ่าตัดต้องประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม ซึ่งปกติจะบวมในช่วง 3-5 วันแรก ส่วนอาการปวดและบวมจะค่อยๆลดลงตามลำดับรอยบุ๋มช่วงแรกจะมีตลอดทั้งเวลาที่ยิ้มหรือไม่ยิ้มเป็นเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเห็นลักยิ้มเวลายิ้มเท่านั้น


วิธีดูแลหลังการผ่าตัด

หลังผ่าตัดเสร็จให้ประคบเย็นบ่อยๆ ประมาณ 3-5 วัน ความเย็นจะช่วยลดอาการบวมและเขียวช้ำได้ดี เวลาล้างหน้าต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำเข้าแผล ประมาณ 7 วัน ไหมบริเวณแก้มเป็นไหมละลาย ชึ่งไหมจะหลุดออกไปเอง ภายในเวลา ประมาณ 2-3 สัปดาห์

ห้ามรับประทานอาหารหมักดอง และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากอาหารประเภทนี้เป็นของแสลง อาจทำให้แก้มที่หายบวมแล้วกลับมาบวมอีกครั้ง

ใช้ยาป้ายบริเวณที่เป็นแผล เช้า เย็น เป็นประจำ ประมาณ 1 สัปดาห์

หลังจากที่ทำลักยิ้มไปแล้ว แก้มจะบุ๋มอยู่ตลอดเวลา ต้องใช้เวลาเข้าที่ประมาณ 3 เดือน